QUI SOM

L'escola bressol o llar d' infants és un centre que depèn del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i té per objecte educar i tenir cura dels infants.

Aquest centre o institució proporciona a més unes condicions primordials (higiene, espai, il.luminació, materials, jocs..etc.) apropiades a les necessitats individuals i col.lectives de l'edat. L'escola bressol és el primer entorn social en el que el nen troba fora de l'ambient familiar i la primera col.lectivitat a la qual s'incorpora d'una manera estable; per tant l'estada del nen de (0 3) és molt important perquè reforci l'inici d'autonomia i desenvolupament de la personalitat.

A l'escola, doncs, l'infant trobarà la primera imatge de la societat adulta i començarà a descobrir el món exterior mitjançant l'aprenentatge ( normes, hàbits, deures, convivència,afectivitat, jocs, etc..).

En tot cas els nostres objectius són el que el nen/a es desenvolupi d'una forma normal i correcta adient a les seves necessitats i personalitat.